OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova na spratovima škole. Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na instalacijama PP zaštite – OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.