OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Pančevu, od prizemlja do trećeg sprata škole (tri učenička i jedan nastavnički). Svaki sanitarni čvor je obuhvatio po tri VC kabine i jedan umivaonik kao i po jedan umivaonik u hodniku na svakom etažu.
Izvršena je zamena dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i postavljanje novih keramičkih pločica i krečenje zidova i plafona. Takođe,urađena je i zamena kompletnih sanitarija u svim toaletima a pored navedenog zamenjena je i kompletna stolarija koja je bila u veoma lošem stanju.