OŠ „Moše Pijade“ u MZ“ Ivanovo – investiciono održavanje

Završeni radovi na investicionom održavanju ograde OŠ „Moše Pijade“ u MZ „Ivanovo“ na parceli 802/2.