Poljoprivredna škola „Josif Pančić“ Pančevo – investiciono održavanje

Investiciono održavanje sanitarnih čvorova u prizemlju i na spratu škole. U prizemlju je urađeno ukupno četiri toaleta (dva učenička i dva nastavnička). Na spratu su urađena dva učenička sanitarna čvora.
Vršena je zamena dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i postavljanje novih keramičkih pločica. Takođe,urađena je i zamena kompletnih sanitarija u svim toaletima a pored navedenog zamenjena je i kompletna stolarija koja je bila u veoma lošem stanju.