Prilagođavanje zgrade Dečijeg odmarališta na Divčibarama za uvođenje HASSAP standarda

Radovi na objektu Dečijeg odmarališta na Divčibarama koji se izvode radi implementacije HASSAP standarda.