Projektovanje i postavljanje Balon hale sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo

Balon hala je presostatička konstrukacija koja prekriva otvoreni olimpijski bazen, što omogućava da se Balon hala tokom sezone u zavisnosti od uslova montira i demontira.
Ukupna površina hale je 1740 m2, gabarita 57,9 dž 28,5m s tim što je u jednom delu gabarit proširen za 3 metra kako bi hala obuhvatila i tribine. Visina hale je 10 metara. Objekat ima pristup spolja kao i tunel „toplu vezu“ sa postojećim zatvorenim bazenom. Tunel „topla veza“ se greje pomoću dva elektro – kalorifera. Na mestima pristupa su Karusel vrata a hala je obezbeđena i takozvanim panik vratima za izlaz u slučaju opasnosti.
Grejanje Balon hale se ostvaruje termogeneratorom koji uduvava vazduh iz spoljne okoline i kao takav,zagrejan ili ne, formira nadpritisak potreban za stabilnost hale. Bazen se greje sistemom vazdušnog grejanja direktnim zagrevanjem vazduha na projektovanu temperaturu od 28 stepeni u prostoru bazena. Temperatura vode je 26 stepeni.
Unutrašnja rasveta je predviđena sa potrebnim brojem reflektora kojih je 18 raspoređenih na 6 nosača.
Za potrebe funkcionisanja presostatičkog prekrivača koja prekriva otvoreni olimpijski bazen, Grad Pančevo je finansirao radove na izgradnji i rekonstrukciji prateće infrastrukture (gas,struja,atmosferska kanalizacija).
Navedeni radovi su finansirani sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.