ŠOSO“Mara Mandić“ Pančevo – zamena montažog objekta radioničke zgrade

Kako bi se nastava normalno odvijala,u saradnji sa Gradom Pančevom a na apel ŠOSO „Mara Mandić“, JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ sprovela je radove na zameni dotrajalog i nefunkcionalnog montažnog objekta radioničke zgrade ove škole u cilju poboljšanja uslova i kvaliteta izvođenja praktične nastave. Samim radovima predhodilo je niz radnji koje su morale biti usklađene sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji.
Predviđeni radovi su obuhvatali : Uklanjanje postojećeg objekta i izgradnja novog , po inžinjering sistemu- ključ u ruke(projektovanje i postavljanje novog objekta).
Izgradnjom montažnog objekta se dobila radionica kao javni objekat od opšteg interesa iz oblasti obrazovanja. Dimezije su objekta su : 27.80m x 9.00m. U pitanju je prizemni objekat površine 197,74 m2,visine 4.30 m.