Огласи

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања из Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева.

Све информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити путем надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, teлефон: (013) 30 88 30,  званична интернет презентација: www.pancevo.rs

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево