Planovi u izradi - Pančevo

Izmena i dopuna plana generalne regulacije Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela u naseljenom mestu Pančevo

Zbog velikog broja primedbi građana urađena je Izmena i dopuna plana kojima su preispitana postojeća planska rešenja i stvoreni planskih uslova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.Cilj izrade izmena i dopuna plana su zadržavanje osnovne namene definisane planom višeg reda, razvoj urbanističkih celina kroz  sopstvene specifičnosti, definisanje površina javne namene […]

Izmena i dopuna plana detaljne regulacije „Gradski stadion“ u Pančevu (Zona 2.15.)

Izmena i dopuna plana detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Razlog za izradu Izmena i dopuna plana je neophodnost usklađivanja i preispitivanja postojećih planskih rešenja sa Planom generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo kao planom višeg reda i stvaranja planskih uslova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.Planski osnov za izradu predmetnih Izmena i […]

Izmena Plana detaljne regulacije Tesla Pančevo

Izmena i dopuna plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (Celina 3) u Pančevu

Izmena i dopuna plana generalne reguacije – Celina 10 – Potamišje i gradska šuma u naseljenom mestu Pančevo

Plan detaljne regulacije za privrednu zonu – industrija posebne namene – prostorna celina Industroja skroba Jabuka i Fabrika stočne hrane Jabuka u naseljenom mestu Pančevo

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2714

Plan detaljne regulacije za područje Stara Utva u Pančevu

Plan detaljne regulacije za blok 87 (Komunalna zona) u naseljenom mestu Banatskom Novom Selu sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Plan generalne regulacije Celina 8 – Kompleks HIP “Petrohemija”, HIP “Azotara” i NIS “Rafinerija nafte Pančevo” sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu

Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za vetrogeneratorsko polje „Čibuk 2“ u Dolovu

Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za vetrogeneratorsko polje „Čibuk 2“ u Dolovu