Planovi za Grad Vršac

Plan detaljne regulacije dela severne zone u naseljenom mestu Vršac

Plan detaljne regulacije dela severne zone u naseljenom mestu Vršac je obuhvatio i bliže definisao prostor površine 24ha 48a 20m2. U granicu obuhvata plana ulaze cele i delovi katastarskih parcela broj: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 i 30342. Sastavni deo PDR je i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela […]