Saglasnost za izradu saobraćajnog priključka

Nakon obrade zahteva za izradu saobraćajnog priključka podnosilac zahteva od JP “DIREKCIJA“ Pančevo dobija sledeću dokumentaciju:

1. Rešenje o uslovima za izradu idejnog projekta i izgradnju priključka na javni put.
2. Saobraćajno tehničke uslove za izgradnju saobraćajnog priključka.

Investitor pristupa izradi idejnog projekta saobraćajnog priključka koji dostavlja JP “DIREKCIJA“ Pančevo na saglasnost.

Prilikom izrade saglosnosti investitor plaća naknadu za priključenje prilaznog puta na javni put i godišnju naknadu za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta, a sve u skladu sa Gradskom odlukom.