Сервис за грађане

Често постављана питања*

Ради Ваше брже и боље информисаности, саставили смо листу одговора за већину питања која нам често постављате.

Питања и одговори

 

Закони које ЈП „Урбанизам“ Панчево примењује у свом раду*

Детаљан списак закона које ЈП „Урбанизам“ Панчево примењује у свом раду можете прегледати кликом на следеће линкове:

Правилници*

Процедуре*

Ради лакше комуникације и убрзавања процеса реализације Ваших захтева, обезбедили смо Вам комплетне информације о процедурама и захтевима које можете преузети са нашег сајта. Кликом на име процедуре ћете добити више информација о процедури.

Сагласност за прикључак водовода и/или канализације

Поступак за странке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на јавним површинама, и о привременом закупу јавних површина

Учешће ЈП “Дирекција“ Панчево у трошковима одржавања заједничких делова објеката у коме се налазе пословни простори и станови за расељавање а који су дати на управљање ЈП “Дирекција„ Панчево.

Сагласност за израду саобраћајног прикључка

Пословни простор – образац бр. 1

 

________

*СТРАНИЦА У РЕКОНСТРУКЦИЈИ!