Време у Панчеву

Аутоматска метеоролошка станица ПАНЧЕВО (N 44°50′, E 20°40′, H: 76 m)

 

Вредности последњих 24 часа

 

Температура на висини од 2m (°C) Сунчево зрачење (W/m2)
 

 

Влага (%) Притисак (hPa)
 

 

Просечна брзина ветра по правцима на висини од 10 m (m/s)

Временска прогноза за наредних 5 дана

Станица површинских вода: ПАНЧЕВО (река Дунав – 1154,54km)