Stručni skupovi i manifestacije

AUPA – Arhitektura i urbanizam Pančeva

AUPA logo
Osnivač i generalni pokrovitelj:
JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“
Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje

(čiji je pravni sledbenik sadašnje Javno preduzeće “ URBANIZAM“ Pančevo)

AUPA – počeci

Manifestacija AUPA – Arhitektura i urbanizam Pančeva je nastala 1994, u godini kada je grad Pančevo slavio svoju dvestotu godišnjicu od dobijanja statusa grada – slobodnog vojnog komuniteta u okviru austrijskog carstva. Nastala je kao projekat, ad hoc, u želji da se u toj prvoj startnoj godini, nakon najveće hiperinflacije zabeležene na ovim prostorima, kada je potpuno prestala gradnja i kada se još teško mogao nazreti oporavak, pruži stvaraocima mogućnost da se bave svojom stukom – arhitekturom i urbanizmom. To nisu bili projekti koje je očekivala realizacija, to nisu bili ni projekti rađeni na unapred zadatu temu, to je jednostavno bio trenutni “presek” arhitekture i urbanizma Pančeva.

Pošlo se od pretpostavke da je neophodna stalna pozitivna “tenzija” kod ljudi koji se bave strukom u cilju zaštite osnovnih arhitektonskih i urbanističkih duhovnih vrednosti. Ta “intelektualna gimnastika” kako su je neki nazivali, pokazala se kao dobitna formula i na prvi “pozivni konkurs” javilo se četrdesetak, mahom već afirmisanih stručnjaka iz Pančeva.  Ta prva AUPA je pokazala trenutno stanje u struci i gradu i to iz različitih uglova. I prva AUPA je bila multidisciplinarna jer je i sam urbanizam nauka koja se bazira na sintezi terijskog i praktičnog znanja mnogih nauka: arhitekture, urbane geografije, urbane sociologije, urbane ekonomije, antropologije, istorije, medicine (urbana higijena), planiranja saobraćaja, urbane ekologije,  hirtikulture, biologije, socijalne psihologije i mnogih drugih.

AUPA – arhitektonsko – urbanistički konkursi, naučni i stručni skupovi

AUPA radionicaVeć od samih početaka, AUPA je organizovala rasprave i tematske večeri na kojima su tretirane mnoge aktuelne teme Pančeva, ali i opšte teorijske teme. Na brojnim naučnim i stručnim skupovima raspravljali su poznati profesori beogradskog i novosadskog univerziteta i afirmisani stručnjaci koji su se duže vreme bavili urbanizmom. Teme kao što su: “Revitalizacija starog gradskog jezgra”, “Dizajn u uređenju urbanih prostora”, “Urbanistički i arhitektonski aspekti stanovanja”, “Reka i grad”, “Pančevo i Beograd”, “Kuda dalje”, “Obnova novog”, “Mi i drugi u slobodno vreme” i “Mladi u gradu”, rečito govore o raznovrsnosti i sveobuhvatnosti AUPE.

AUPA je urbanizam shvatila, dakle, kao multidisciplinarnu – jedinstvenu delatnost, koja je rođena iz konvergencije različitih disciplina prema gradu, kao predmetu istraživanja i zanimanja, a ne kao jednostavnu paralelnu saradnju različitih disciplina. Urbanizam, takođe nije shvaćen i jednostavno tretiran kao skup delatnosti koje se bave fizičkim planiranje naselja, pre svega gradova, već su se nastojale prepoznati i šire sfere uticaja i zavisnosti u gradu. Zbog toga su i teme gotovo svih AUPA uvek bile dovoljno široke i provokativne, ali ipak uvek vezane za sam grad iz kojeg je ponikla.

AUPA – edukativna komponenta

AUPA radionicaUrbanista se obično poredi sa dirigentom orkesta i to poređenje je uglavnom tačno. Možda je još bolje poređenje sa lekarom opšte prakse, koji mora da neguje brzu i dobru dijagnostiku. U urbanizmu su neophodne dobre dijagnoze i još brže terapije, pri tom ne zaboravljajući ni preventivu, naročito kada je u pitanju specifičan multikulturni, multinacionalni, multifuncijski grad kao što je Pančevo.

Urbanisti su shvatili da je sinteza ono što je glavno u njihovom poslu, ona je suština. Multidisciplinarni tim se mora usmeravati, kako u istraživanju, tako i u rešavanju nekog problema. U oba slučaja, znači i u istraživanju i u rešavanju problema nužna je sinteza, a nje nema bez stalnog usavršavanja i praćenja najnovijih naučnih dostignuća kod nas i u svetu.  Iz tih razloga AUPA svih ovih godina i organizuje naučne i stručne skupove i seminare, koji imaju osnovni cilj edukaciju stručnjaka koji obavljaju veoma težak i odgovoran posao planiranja i uređenja Pančeva, ali i obrazovanje svih Pančevaca i naročito mladih generacija – studenata.

AUPA i studenti

AUPA je, svo ovo vreme negovala dve vrste konkurencije: konkurenciju profesionalnih arhitekata i urbanista i sa druge strane konkurenciju studenata svih onih fakulteta koji školuju kadrove koji će se baviti uređenjem gradova. Studetni su se prvi put pojavili tek na trećoj AUPI i od tada su stalni pratioci AUPE.

Imali smo sreću da sarađujemo sa beogradskim i novosadskim Univerzitetom, a i goste sa banjalučkog univeziteta. Veliku pomoć smo imali i od strane profesora i asistenata sa Arhitektonskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji već nekoliko godina učestvuju u organizaciji studentskih konkursa i radionica. Teme profesionalnih urbanista i njihovih budućih kolega, se obično nisu preklapale, ali su po pravilu uvek bile vezane za problematiku Pančeva.

AUPA – radionički rad

Pokušaj da se do konačnih rešenja dođe zajedničkim radom, u atmosferi prirode, daleko od gradske buke, zagađenja i vreve, u saradnji sa drugim autorima, uz konsultacije sa članovima žirija, ali i gostima koji su često bili poznati profesori univerziteta – znači oštra kompeticija, ali istovremeno i kooperacija svih aktera – bila formula svih dosadašnjih AUPINIH istraživačkih laboratorija -radionica.

AUPA – izdavačka delatnost

Prva publikacija posvećena isključivo manifestaciji AUPA je izdata pod “krovom” uglednog knjževnog časopisa – Sveske, koji se izdaje takođe u Pančevu. Kasnije je Direkcija za izgradnju i uredjenje Pančeva izdala samostalno nekoliko tomova AUPINIH kataloga, koji su uvek imali vernu čitalačku publiku među stručnjacima, ali i među “obilčnim” građanima zainteresovanim za problematiku naše struke i grada.

AUPA – realizacija

Savet i organizacioni odbor manifestacija AUPA, svake godine veoma pažljivo razmatra sve predloge tema za tekuću godinu. Jedan od glavnih kriterijuma za izbor teme je svakako i mogućnost njene realizacije. Sve teme tretirane na AUPI su bile dovoljno aplikativne, ali realizacija, na žalost ne zavisi samo od značaja teme i organizatora – JP Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva, već i od mnogih drugih elemenata, aktera ali i finansijskih momenata.

Prošlogodišnja tema – Narodna bašta, je bila dosta popularna, kako kod obrađivača, tako i kod samih građana, koji vole da posećuju ovaj najveći gradski park Pančeva. Pored JP Direkcije Pančevo, koorganizator je bio JKP Zelenilo Pančevo, koje gazduje ovim prostorom u ime grada, a i potencijalni je investitor. Planska dokumentacija – Regulacioni plan za Narodnu baštu je fazi izrade i kada to bude okončano, stvoriće se pravna mogućnost da Pančevci dobiju jedno sasvim obnovljeno staro mesto sa novim sadržajima za rekreaciju i zabavu.

AUPIN »špajz« – katalog gotovih kvalitetnih ideja, spremnih na realizaciju jeste zaista veliko bogatstvo koje je ova manifestacija ponudila i nudi gradu iz kojeg je ponikla, ovakve »zalihe« bi poželeo svaka varoš, ali i potencijalni investitori, koji su spremni da ulažu, a nisu sigurni gde.

AUPA 2000. sa temom »Jedinstvo različitosti« (blok 056) je i »glavni krivac« pomeranja granica plana. U iskazanoj potrebi za stambenom izgradnjom manjih individulanih objekata sa »neverovatnih«, P+2 do P+3, našlo se rešenje – blok 056 između ulica Moše Pijade, Vojvođanskog bulevara i Svetozara Miletića. Najinteresantnije je da su svi pančevački arhitekti koji su to želeli dobili mogućnost da daju svoj pečat na tom prostoru. Taj prostor je još uvek neiskorišćen i čeka potencijalne investitore, a rešenja sa tog konkursa spadaju u najbolja na AUPI.

AUPA…?

Manifestacija „Arihtektura i urbanizam Pančeva“ iza sebe ima nesumljive rezultate i tradiciju koja uči, ali i obavezuje. Njena osnovna misija od samog početka je bila: promovisanje grada Pančeva, urbanističke struke i firme osnivača, ali i kontinuirana edukacija stručnjaka, koji se bave uređenjem grada i običnih građana zainteresovanih za sudbinu grada. Zbog svojih zasluga na polju podizanja ugleda struke i motivacije i afirmacije mladih naraštaja urbanista, ova manifestacija je bila podržavana i od Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada.

Podsećamo da je AUPA nastala 1994. godine, posle najveće ekonomske krize i inflacije koja je ikada zadesila ovu zemlju, kao pokušaj da se nešto učini kada je to bilo nemoguće. Iskreno se nadamo, da će AUPA, koja je od profesije i stručnih udruženja prepoznata kao izuzetno vredna manifestacija, dobiti podršku za dalji nastavak rada, uz nužne inovacije i organizaciono redefinisanje.

Prvi organizacioni odbor:

(JP “Direkcija” Pančevo i Inženjering centar “Pro urbia” Pančevo – ICPU)Nikola Rašajski, dipl.ing.arh. predsednik, Sava Mihajlović, dipl.ing.arh.- (potpredsednik) ICPU, Zoran Radovanović, dipl.ing.arh, Časlav Litvinović, dipl.ing.arh. – Panrojekt, Milan Jakšić, dipl.pravnik, – Istorijski ahiv Pančevo, Stevan Đurić, dipl.ing.arh. – ICPU i Stanislav Borovinšek dipl.ing.arh. – ICPU.

Članovi saveta i organizacionih odbora:

Bogdan Mrvoš, književnik, Branislav Nikolić, dipl.ing.arh. Vojislav Došen, dipl.ing.arh. Mr Živojin Kara-Pešić, dipl.ing.arh, Mr Miodrag Ferenčak, dipl.ing.arh, Prof. dr Sreten Vujović, dipl. sociolog, Prof. dr Gavrilo Mihaljević, dipl.ekon, Tamara Tasić, dipl.ing.arh, Jon Lapadat, dipl.ing.arh, Sava Boldorac, dipl.sociolog, Prof. dr Miodrag Ralević, dipl.ing.arh, Duška Mrvoš, dipl.ing.arh, Miloš Nikolić, dipl. dramaturg, Marija Radovanović, dipl. ing. arh. Vladimir Vukajlović, dipl. sociolog, Ljiljana Carić, dipl.ing.arh, Vesna Radovanović, dipl.ing.arh, Faketa Kaić, dipl.ing.arh, Aleksandar Opačić, dipl.ing.arh. Đura Šušnjar, dipl.ing.hortikulture, Zlatko Grković, dipl.ing.arh. Mr Radivoje Dinulović, dipl.ing.arh. Mileta Prodanović, akad. slikar, Zvonko Lješnjak, dipl.ing.el, Nataša Mitreski, dipl.ing.arh, Aleksandar Stanojlović, dipl.ing.arh, Dušanka Antonijev Stajić, dipl.ing.arh, Zoran Đukanović, dipl.ing.arh, Mr Jelena Živković, dipl.ing.arh, Dragan Živković, dipl.ing.arh, Jovan Stanković, dipl.ing.saob, Branislav Marinković, dipl.ing.arh, Olivera Dragaš, dipl.ing.arh, Dušica Černicin, dipl.ing.arh.

1. AUPA  – maj 1994.               “Prva”
2. AUPA  – maj 1995.               “Trg Slobode Pančevo”
3. AUPA  – maj 1996.               “Pančevo ka Tamišu”
4. AUPA  – septembar 1997.   “Moj blok”
5. AUPA  – septembar 1998.   “Obnova novog”
6. AUPA  – decembar 1999.    “Kuda dalje”
7. AUPA  – oktobar 2000.       “Jedinstvo različitosti”
8. AUPA  – novembar 2001.   “Regulacioni plan centra Pančeva”
9. AUPA  – novembar 2002.   “Narodna bašta”
10. AUPA  – oktobar 2003.     “Mladi u gradu”
11. AUPA  – novembar 2004.  „Pan-Univer City Pančevo“
12. AUPA  – decembar 2005.  „Razvoj i održivost pančevačkog univerzitetskog grada“