DUP za deo MZ Mladost – stambeno naselje Misa vinogradi u Pančevu

Detaljni urbanistički plan

(Službeni list opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 15/82, 988, 9/91 i 11/97)
(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)