DUP stambenih blokova u Ivanovu

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta

(Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 7/91)
(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)