DUP stambenih blokova 1 i 2 u Glogonju

Generalni urbanistički plan naseljenog mesta

(Sl.list Opština Pančevo, Kovin i Opovo br. 17/89)
(Službeni list opštine Pančevo br. 13/2003)