Plan generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu

Plan generalne regulacije Celina 11 obuhvata prostor koji predstavlja severni deo gradskog građevinskog područja Pančeva.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 35/2012)