Plan generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo

Cilj Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo je stvaranje pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, omogućavanje nove izgradnje, unapređenje postojećeg stanja, postizanje racionalne organizacije i uređenja predmetnog prostora i usklađivanje njegovog korišćenja sa mogućnostima i ograničenjima prirodnih i stvorenih uslova uz uvažavanje potreba dugoročnog društvenog i ekonomskog razvoja. Planom se, istovremeno, na najpogodniji način ostvaruje teritorijalizacija programskih sadržaja naselja u narednom dvadesetogodišnjem razdoblju.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 10/2011)