Plan generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka

Planom generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka se površina namenjena stanovanju zadržava, uz blago proširenje, dok centralni sadržaji, uglavnom, ostaju u postojećim granicama. Promene se najviše tiču reorganizacije i povećanja kvaliteta fukcionisanja postojećih sadržaja uz dodavanje nedostajućih sadržaja u lanac centralnih funkcija (usluge, servisi, zanati, pijaca). Proširenje radne zone biće u okvirima postojećeg građevinskog reona, dok se zelene i rekreativne površine zadržavaju u postojećim granicama uz podizanje kvaliteta opremljenosti mobilijara i zelenila. Nije predviđeno proširenje površine namenjene sadržajima kulture.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 11/2011)