Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Plan generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo.
2015. godine je ispravljena tehnička greška u poglavlju B 2.5. Privredna zona sa kompatibilnim namenama, odnosno podnaslovu Vrsta i namena objekata u zoni, u podtački Zona. Ispravkom se omogućava gradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (silosa i sl).

(«Službeni list grada Pančeva» br. 17/2014)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 24/2015)