Plan generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo

Osnovni cilj izrade Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo je stvaranja pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i zaštita i uređenje područja naseljenog mesta Ivanovo. Plan je izrađen sa ciljem da se postigne racionalnija organizacija i uređenje predmetnog prostora, i da se njegovo korišćenje što bolje uskladi sa mogućnostima i ograničenjima koja pružaju prirodni i stvoreni uslovi, istovremeno vodeći računa i o potrebama dugoročnog
socijalnog i ekonomskog razvoja. Takođe, to je najpogodniji način da se izvrši teritorijalizacija programskih sadržaja naselja u narednom dvadesetogodišnjem periodu.

(«Službeni list grada Pančeva» br 35 /2015)