Plan generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica

PGR-om naseljenog mesta Omoljica se obuhvaćeni prostor po drugi put celovito sagledava i obrađuje, definiše se razvoj njegovih podcelina kroz sopstvene specifičnosti, ali i u uzajamnom uticaju, povezanosti sa ostalim podcelinama i prostornim celinama i naseljem, kao celinom, u skladu sa Prostornim planom Pančeva.

(«Službeni list grada Pančeva» br 33 /2014)