Plan generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo

Planom generallne regulacije naseljenog mesta Kačarevo izmenjena su sva planska rešenja predviđena planom iz 1972. godine koja se nisu pokazala u praksi, radi usklađivanja sa aktuelnim potrebama i novim ciljevima, kao što su: definisanje prostornih cellina i pravaca razvoja, pravila prostornog razvoja i građenja, razmeštaj privrednih, uslužnih delatnosti i javnih službi, rezervisanje koridora za infrastrukturne pravce, saobraćajnice i komunalnu infrastrukturu, zaštita i unapređenje životne sredine turistička valorizacija prirodnih i stvorenih vrednosti i dr.
2016. godine je urađena izmena Plana čiji je cilj promena namene građevinskog zemljišta ostale namene u građevinsko zemljište javne namene na pet katastarskih parcela.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 9/2011)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 15/2016)