Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu

Plan generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (celina 3) u Pančevu zahvata prostor izgrađenog, delimično izgrađenog i neoizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru granica GUP-a, ukupne površine oko 580 ha. Ranije je ovaj prostor parcijalllno razrađivan ragulacionim urbanističkim planovima, planovima detaljne regulacije i urbanističkim projektima koji, u većoj ili manjoj meri, nisu sprovedeni. Planom su definisane površine javne namene za izgradnju javnih objekata, evidentirano građevinsko zemljište u javnoj svojini radi njegovog racionalnog korišćenja, aktiviran prostor koji se ne koristi punim kapacitetom, podstaknuto poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti i rešavanje problema stacionarnog saobraćaja, definisana pravila izgradnje za direktno sprovođenje iz ovog Plana i dr.

2015. godine je izvršena ispravka tehničke greške u vezi sa Pojmovnikom u kome su dodatno definisani pojmovi objekata porodičnog i višeporodičnog stanovanja.
2016. godine je obavljena ispravka još jedne tehničke greške u delu B.2.3 Posebna pravila građenja za sve stambene, stambeno-poslovne zone i stambeno-poslovne objekte u centralnim delovima prostornih celina 3.2 i 3.3, u poglavlju B.2.3.5.1 Položaj objekata prema površini javne namene u delu koji nosi naslov Objekti na izgrađenom građevinskom zemljištu u stavu 1.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 25/2014)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 7/2015)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 36/2015)