Plan generalne regulacije Celina 10 Potamišje i Gradska šuma u naseljenom mestu Pančevo

Plan generalne regulacije Celina 10 obuhvata prostor u severoistočnom delu grada, neposredno uz reku Tamiš. Ostvarenjem ovog Plana trebalo bi da se omogući snažno povezivanje izgrađenog tkiva sa prirodnom podlogom na kojoj je grad iznikao. Visok stepen fleksibilnosti Plana obezbeđuje sprovođenje investicionih zahteva, pri čemu se zadovoljavaju privatne potrebe, a ne ugrožava zajednički i javni interes grada, kao celine.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 40/2012)