Plan generalne regulacije Celina 4a – Karaula sa Jabučkim putem i 4b – Skrobara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije Celina 4 su obuhvaćeni prostori koji su minulih decenija parcijalno razrađivani urbanističkiim planovima, ali nisu u celosti sprovedeni. Prilikom pripreme Plana je razmatrana sva planska dokumentacija i uvažena su planska rešenja, stanje na terenu, trenutne potrebe i mogućnosti da bi u njega bila uvršteno ono što je opravdano završiti u sklladu sa započetim rešenjima, odnosno korigovano i prilagođeno trenutnoj situaciji ono što se pokazalo prevaziđenim ili nesprovodivim iz raznorodnih razloga.
Područje koje je obuhvaćeno Planom čine delovi grada koji u većoj meri predstavljaju neformirane urbanističke celine i nedefinisane centre sa tačkasto raspoređenim sadržajima po naselju bez nagoveštaja centralnog motiva.
Koncept plana je utvrđen na osnovu postojećeg stanja, uz zadržavanje postojećih namena stanovanja, poslovanja, kao pratećih namena stanovanja, privrednih i uslužnih delatnosti i turističko-rekreativnih sadržaja.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 8/2014)