Plan generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela

Predmet Plana generalne regulacije Celina 5 je prostor, omeđen ulicama Stevana Šupljikca, Novoseljanski put, rekom Nadel i poljskim putem na severu, koji obuhvatom, sadržajima, namenom i graditeljskim nasleđem spada u značajna područja grada. S obzirom na to da je na predmetnom području svojevremeno izgrađen veliki broj bespravnih objekata (poslovnih, industrijskih i stambenih), i prethodniim i ovim Planom je izvršeno predefinisanje čisto
industrijske zone u mešovitu stambeno-industrijsku zonu, gde mešovita zona podrazumeva integraciju stambenih objekata u industrijsko-poslovnu zonu.

Izmene se odnose na delove teksta osnovnog Plana generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela u Pančevu i sastoje se u promeni naziva zona i njihovom usklađivanju sa zonama iz ostalih PGR-ova. Time su, ujedno, izmenjene njihove namene, kao i pravila građenja u njima. Promenjen je i deo teksta u vezi sa zaštitom životne sredine i dopunjen tekst o Radnoj zoni i Zoni „Greenfield”. Prema izmenama teksta Plana, urađene su i promene u grafičkim prilozima.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 39/2012)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 5/2015)