Plan generalne regulacije celina 7 Luka Dunav, "Green field" 2, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo

Planom generalne regulacije celina 7 utvrđuje se namena zemljišta, pravila uređenja i građenja, pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu i nastoji se da se ostvari više ciljeva: definisanje javnog interesa (površina javne namene), određivanje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i podizanje nivoa standarda stanovanja i poslovanja i dr.

(«Službeni list grada Pančeva» br 32 /2014)