Plan generalne regulacije Celina 9 "Green field" 1 i 3 u naseljenom mestu Pančevo

Prostor obuhvaćen Planom generalne regulacije Celina 9 je, posredstvom GUP-a i vrednovanjem lokacija za održivi razvoj Pančeva u odnosu na geostrateški položaj i privredni potencijal regije, prepoznat, kao jedan od lokaliteta za „Green field“ industrijsku zonu. Ova privredna zona treba da bude uspostavljena, kao „eko-industrijska zona“ jer je blizu petrohemijskih pogona koji opterećuju životnu sredinu, a trebalo bi da omogući dislociranje pojedinih privrednih subjekata iz centralnih gradskih zona. Budući da u oblasti privrednih ulaganja ima mnogo nepoznanica, vremenski period na koji će se Plan odnositi biće dugoročan, sa mogućnošću etapnog sprovođenja.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 21/2012)