Plan detaljne regulacije bloka C2 u Kikindi

Plan detaljne regulacije bloka C2 u Kikindi