Plan detaljne regulacije za eko-industrijski kompleks "Green field 2" – zona između naselja Topola i Luke "Dunav" u Pančevu

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za Eko-industrijski kompleks „Green field“ 2, zona između naselja Topola i „Luke Dunav“ u Pančevu je obezbeđivanje planske regulative za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu grada jer predmetna lokacija ima velike mogućnosti za razvoj „Green field“ zone, odnosno za izgradnju privrednih/industrijskih objekata koji zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine. I ova nova privredna zona treba da bude konstituisana, kao eko-industrijska zona, jer se naslanja na izgrađene pogone petrohemijskog kompleksa koji ugrožavaju životnu sredinu.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 30/2011)