Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

Plan detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu

(«Službeni list grada Pančeva» br. 15/2012)