Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu

Plan detaljne regulacije pristupnog puta na novu deponiju u Pančevu.

2015. godine je urađena ispravka tehničke greške.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 1/2013)
(«Službeni list grada Pančeva» br. 7/2015)