Plan detaljne regulacije "Hipodrom" u Pančevu

PDR Hipodrom

(«Službeni list grada Pančeva» br. 17/2010)