Plan detaljne regulacije "Green Field 3" eko-industrijska zona zona najjužnije granice GP uz Dunav, ispod TE-TO-a u Pančevu

Plan detaljne regulacije „Green Field 3“ eko-industrijska zona predstavlja dalju razradu predmetnog područja na osnovu smernica datih u Generalnom planu Pančeva. Planirano je stvaranje nove privredne zone, kao „eko-industrijske zone“, jer se nalazi blizu izgrađenog naftno-hemijskog kompleksa koji ekološki opterećuje širi prostor. Planskom dokumentacijom se omogućava izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora radi boljeg korišćenja potencijala područja za dinamičan razvoj i stvaranje generatora budućih ulaganja i novih sadržaja. Pošto ima nepoznanica u vezi sa ulaganjem u privrednu zonu na prostoru obuhvaćenim Planom (ko su budući korisnici, koje su bliže namene i sl), predviđeno je da on pokriva duži vremenski period kako bi se omogućila etapna realizacija.

(«Službeni list grada Pančeva» br. 32/2011)