Plan detaljne regulacije za blok 87 (Komunalna zona) u naseljenom mestu Banatskom Novom Selu sa strateškom procenom uticaja Plana na životnu sredinu