Plan detaljne regulacije kompleksa centralnog terminala sistema produktovoda „Pančevo“ na području grada Pančeva

U okviru obuhvata Izmene i dopune Plana, izvršeno je modifikovanje saobraćajnog rešenja u odnosu na postojeći (važeći) plan unutar samog kopleksa JP „Transnafta“, a u delu priključenja do kompleksa merne stanice. Izmena se odnosi i na promenu namene u samom kompleksu tj. zemljište ostale namene će izmenom Plana biti definisano kao zemljište javne namene.

 

(«Službeni list grada Pančeva» br. 3/2012)

Izmena i dopuna Plana (Službeni list grada Pančeva broj 10/2017)