Izmena i dopuna plana generalne regulacije Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela u naseljenom mestu Pančevo

Zbog velikog broja primedbi građana urađena je Izmena i dopuna plana kojima su preispitana postojeća planska rešenja i stvoreni planskih uslova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Cilj izrade izmena i dopuna plana su zadržavanje osnovne namene definisane planom višeg reda, razvoj urbanističkih celina kroz  sopstvene specifičnosti, definisanje površina javne namene za izgradnju javnih objekata, evidentiranje građevinskog zemljišta u javnoj svojini i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i podizanje nivoa standarda stanovanja i poslovanja, dalje poboljšanje kvaliteta životne sredine i dr.