Plan detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u K. O. Dolovo

U Planu detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u K. O.  Dolovo primenjeno je osnovno načelo planiranja, korišćenja,  uređenja i zaštite predmetnog prostora koje podrazumeva zadržavanje osnovne namene. U pitanju je logičan nastavak vikend zone sa jedne strane i delimično uređenih terena za sport i rekreaciju sa druge strane predmetne površine Plana. Cilj stvaranja Plana je analiza i provera planskih osnova za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje predmetne lokacije sa pripadajućim objektima, njihovo priključenje na javnu infrastrukturu i uređenje zemljišta za redovnu upotrebu planiranih objekata. Ne manje važan cilj Plana je stvaranje planskog osnova za zaštitu hrastove šume i mogućnost gradnje novih objekata za sport i rekreaciju žitelja Dolova i stanovnika šireg područja.