Plan detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u K. O. Dolovo