Plan detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone

Prostor obuhvata plana nalazi se u severnom delu područja grada Pančeva, na ulaznom pravcu u grad i to istočno od saobraćajnice/ulice Jabučki put i južno od saobraćajnice
Pančevo-put-Štirkara.
Planom je predviđeno fazno opremanje prostora, što podrazumeva izgradnju neophodnih saobraćajnih površina kao i potrebnih objekata i instalacija infrastrukture. Plan za Severnu industrijsku zonu treba da stvori prostorno-planske uslove da se na ovom delu gradske teritorije omogući izgradnja privrednih objekata.
Delatnosti iz oblasti privrede u ovoj zoni odnose se na: proizvodne i poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, tj. kapaciteta, uz zadovoljavanje uslova zaštite životne sredine: mlinovi, proizvodnja građevinskog materijala, prerada i obrada metala i drveta, elektronska, tekstilna i slična proizvodnja (trikotaža), delatnosti iz oblasti trgovine naveliko, sajamski prostori, tržno poslovni centri, OTC , servisi, magacinski prostori, skladišta, stovarišta, prodaja ogreva, parkinzi (garaže) za autobuse i teretna vozila, logistički centri i tehnološki parkovi (poslovni inkubatori), istraživačko-razvojne institucije, mali proizvodni pogoni (mala i srednja preduzeća), distributivni centri, informatičko-tehnološka i telekomunikaciona industrija i slično.

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2652