Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Banatski Brestovac

Osnovni ciljevi izrade Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banatski Brestovac su:  definisanje javnog interesa (javnog zemljišta); evidentiranje gradskog građevinskog zemljišta i njegovo racionalnije korišćenje;  stvaranje uslova za poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti; provera postojećih kapaciteta izgradnje; aktiviranje prostora koji se ne koriste svojim punim kapacitetom i uvođenje novih savremenih/atraktivnih sadržaja; poboljšanje kvaliteta životne sredine i uvođenje mera njene zaštite; definisanje pravila izgradnje za direktno sprovođenje iz ovog plana i definisanje smernica za prostore koji će se dalje razrađivati. Osim toga, utvrdiće se namena zemljišta, pravila uređenja i građenja, pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i ostalu infrastrukturu.
Obuhvat plana iznosi 2197832 m2.

(Službeni list grada Pančeva broj 27/2016)