Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Ivanovo

Prostor koji je predmet PGR za naseljeno mesto Ivanovo, svojim obuhvatom, sadržajima, namenom, kulturno-istorijskim i graditeljskim nasleđem predstavlja značajno područje naseljenog mesta Ivanovo. Obuhvat plana iznosi 131 ha 70 a. Kako je reč o području Ivanova koji predstavlja u najvećoj meri već formirane/završene urbanističke celine, sva postojeća planska dokumentacija je razmatrana, uzeta su u obzir planirana rešenja, situacija na terenu, sadašnje potrebe i mogućnosti i u ovaj plan ugrađeno ono što je opravdano završiti u skladu sa započetim rešenjima, dok je ono što je u međuvremenu prevaziđeno ili je dalje sprovođenje onemogućeno (promena zakonske regulative, vlasničkih odnosa, zatečen građevinski fond na terenu i sl) korigovano i prilagođeno aktuelnoj situaciji, do je ostalo odbačeno.

 

(Službeni list grada Pančeva broj 35/2015)