Урбанизам

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре (Служба за урбанизам)

Служба за урбанизам је кадровски оспособљена за израду планске документације највише комплексности: просторних планова општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично, који су основа развоја града и инвестиционог улагања, а доприносе артикулацији и задовољавању интереса и потреба грађана, привреде и институција у граду.

Ова служба је, између осталог, израдила Генерални план Панчева и Просторни план Града – Општине Панчево, који су имали добар пријем у стручној јавности и међу грађанима Панчева.

Служба за урбанизам је израдила и Планове генаралне регулације тзв. јужне индустријске зоне Панчева (ХИП Петрохемија, НИС – Рафинерија нафте Панчево и ДП. Азотара Панчево), чиме је дао допринос решавању овог компексног хемијског индустријског подручја и тиме створио предуслове за побољшање еколошке ситуације у Панчеву и квалитетнији живот грађана.

Сродна слика

Информације о плановима које ЈП „Урбанизам“ Панчево израђује за локалне самоуправе можете пронаћи на страни —> Израда планске документације за локалне самоуправе