Urbanizam

Služba za urbanističko planiranje, projektovanje, energetsku efikasnost, planiranje i projektovanje infrastrukture (Služba za urbanizam)

Služba za urbanizam je kadrovski osposobljena za izradu planske dokumentacije najviše kompleksnosti: prostornih planova opštine, generalnih planova, generalnih planova regulacije, urbanističkih projekata i slično, koji su osnova razvoja grada i investicionog ulaganja, a doprinose artikulaciji i zadovoljavanju interesa i potreba građana, privrede i institucija u gradu.

Ova služba je, između ostalog, izradila Generalni plan Pančeva i Prostorni plan Grada – Opštine Pančevo, koji su imali dobar prijem u stručnoj javnosti i među građanima Pančeva.

Služba za urbanizam je izradila i Planove genaralne regulacije tzv. južne industrijske zone Pančeva (HIP Petrohemija, NIS – Rafinerija nafte Pančevo i DP. Azotara Pančevo), čime je dao doprinos rešavanju ovog kompeksnog hemijskog industrijskog područja i time stvorio preduslove za poboljšanje ekološke situacije u Pančevu i kvalitetniji život građana.

Srodna slika

Informacije o planovima koje JP „Urbanizam“ Pančevo izrađuje za lokalne samouprave možete pronaći na strani —> Izrada planske dokumentacije za lokalne samouprave