Вести из дирекције

Нацрт плана дела блока 089 у Панчеву, на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089, у насељеном месту Панчево, излаже се на поновљени јавни увид (у даљем тексту План). Поновљени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 31. јула 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на поновљени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I […]

План за насеље „Тесла“ у Панчеву, на јавном увиду

Јавни увид „Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево“, трајаће 30 дана и то почев од 3. јула 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког […]

План детаљне регулације блока 014 у Панчеву, на раном јавном увиду

Рани јавни увид „Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево“, трајаће 15 дана и то почев од 19. јуна 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, […]

Обавештење о раду са странкама

  Обавештавамо поштоване странке, да је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ради спречавања ширења инфекције изазване вирусом „COVID-19“, увело посебну процедуру рада са странкама: – улаз странака у зграду ће бити могућ уз претходно заказивање термина за пријем, путем телефона: (013)2190300 – радно време са странкама је сваког радног дана (од понедељка до петка), од 11:00 […]

Нацрт Плана дела блока 089 у Панчеву на јавном увиду од 15. маја 2020.

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана, почеће 15. маја 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког […]

Нацрт Плана за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града […]

Нацрт Плана генералне регулације Качарева на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Качарево Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града Панчева за 19. мај 2020. […]

Планска документација коју израђује Служба за планирање

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА У ТОКУ   Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево Плански документ са Стратешком проценом је […]

Усвојене измене и допуне Генералног урбанистичког плана Панчева и Стратешке процене

Усвојене „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ и „Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину“ Плански документ са Стратешком проценом је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године  Документ је објављен је у “Службеном листу града Панчева“ број 10/20. Службени лист Обрађивач […]

Усвојене измене плана Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом

Усвојене „Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево“ Плански документ је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године.  План је објављен у “Службеном листу града Панчева“ број 07/20. Службени лист Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Oдговорни […]

Уведен први степен приправности зимске службе у понедељак 23. марта 2020. године

Први степен приправности зимске службе уведен је у понедељак 23. марта 2020. године, од 8.00 часова. Период пуне мобилности подразумева три возила за интервенцију као и дежурство техничког лица у пункту Панчево обезбеђен је свих 24 часа за цео период пуне мобилности. Његова је обавеза, између осталог, да прати стање на путевима, метереолошку прогнозу и […]

План магистралног водовода Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног […]

План генералне регулације Качарева на јавном увиду

Јавни увид Плана генералне регулације насељеног места Качарево, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. фебруара 2020. године. Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на […]

План за изградњу два далековода, напона 110KV, у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево на раном јавном увиду Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 24. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг […]

Генерални урбанистички план Панчева и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева и Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину на поновљеном јавном увиду Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документи, биће […]