Vesti iz direkcije

Plan za Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom, u Pančevu, na javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 2 –  Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom, u naseljenom mestu Pančevo, na javnom uviduSekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na javni uvid Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa […]

Plan za Severnu zonu 3, u Pančevu, na javnom udidu

Nacrt Plana  detaljne  regulacije severne industrijsko – poslovno – proizvodne zone 3 u Pančevu, na javnom uviduSekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana  detaljne  regulacije „Hipodrom“ u Pančevu (u daljem tekstu Plan).Javni uvid Plana, trajaće 30 dana i to počev od […]

Plan za HIPODROM u Pančevu, na javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana  detaljne  regulacije „Hipodrom“ u Pančevu, na javnom uviduSekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave Grada Pančeva, izlaže na javni uvid Nacrt Izmena i dopuna Plana  detaljne  regulacije „Hipodrom“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan).Javni uvid Plana, trajaće 30 dana i to počev od 8. oktobra 2021. […]

Planovi za Karaulu i Skrobaru u Pančevu na ponovnom javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije – Celina 4a – Karaula saJabučkim putem i 4b – Skrobara, u naseljenom mestu Pančevo, na ponovnom javnom uviduSekretarijat za  urbanizam,građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave grada Pančeva, izlaže na ponovni javni uvid Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije-Celina 4a-Karaula sa Jabučkim putem i 4b-Skrobara u […]

Izmene i dopune Plana za Misu sa grobljem u Pančevu na ponovljenom javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (Celina 3) u Pančevu na ponovljenom javnom uvidu Sekretarijat za  urbanizam, građevinske, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Grada Pančeva, izlaže na ponovni javni uvid Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem (Celina 3) u Pančevu (u daljem tekstu Plan).Ponovni javni […]

Plan za izgradnju vetroelektrana u Banatskom Novom Selu i Kačarevu, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane – WV NBT WIND 1- na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo i Kačarevo na teritoriji grada Pančeva, na ranom javnom uviduGrad Pančevo izlaže na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane – WV NBT WIND 1 – na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo i Kačarevo, […]

Plan za izgradnju vetroelektrane u Banatskom Novom Selu, na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane – BNS – na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo, na teritoriji grada Pančeva, na ranom javnom uviduGrad Pančevo, izlaže se na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane – BNS-na području katastarskie opštine Banatsko Novo Selo  na teritoriji grada Pančeva  (u daljem tekstu Plan).Rani javni uvid […]

Plan severne industrijske zone 3 u Pančevu na ranom javnom uvidu

Plan  detaljne regulacije severne industrijsko – poslovno – proizvodne zone 3 u Pančevuna ranom javnom uviduGrad Pančevo izlaže na rani javni uvid Plan detaljne regulacije severne industrijsko – poslovno – proizvodne zone 3, u Pančevu  (u daljem tekstu Plan).Rani javni uvid Plana trajaće 15 dana i to počev od 25. juna 2021. godine.Navedeni planski dokument, […]

Izmena plana Severne industrijske zone u Pančevu na javnom uvidu

Nacrt IzmenePlana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko – poslovno – proizvodne zone u Pančevuna javnom uviduSkraćeni javni uvid Plana, trajaće 15 dana i to počev od 28. maja 2021. godine.Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom […]

Izmena plana za Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela, u Pančevu, na javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela izlaže se na  javni uvid  Javni uvid Plana, trajaće 30 dana i to počev od 28. maja 2021. godine.Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid,  u zgradi Gradske  uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, […]

Izmena plana za Karaulu sa Jabučkim putem i Skrobaru, u Pančevu, na javnom uvidu

Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije-Celina 4a- Karaula saJabučkim putem i 4b- Skrobara u naseljenom mestu Pančevoizlažu se na  javni uvid       Javni uvid Plana, će trajati 30 dana i to počev od 28. maja 2021.godine.Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, […]

Plan i strateška procena uticaja plana za skladište za privremeno odlaganje opasnog otpada u Rafineriji nafte Pančevo, na javnom uvidu

NacrtPlana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576 Katastarska opšitna Vojlovica, u okviru kompleksa NIS “Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu (u daljem tekstu: Plan) i Strateška procena uticaja PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576 Katastarska opština Vojlovica, […]

Predlog rang liste konkursa za postavljanje bilborda u Pančevu

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENEPančevo, 29. marta 2021. godineNa osnovu člana 26.stav 1, Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva (Službeni list grada Pančeva 70/20 i 8/21), nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, vrednovanjem propisanih kriterijuma, Komisija  za izbor korisnika za postavljanje sredstava za oglašavanje […]

Javni konkurs za postavljanje bilborda u gradu Pančevu

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o oglašavanju („Sl.glasnik RS“ br. 6/2016 i 52/2019-dr. Zakon), članova  16. do 31. Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 70/20 i 8/21), član 3. st.2. Plana za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva („Sl.list grada Pančeva“ br. 8/21) […]

Plan Mise sa grobljem na javnom uvidu

Izmene i dopune Plana generalne regulacije proširena Misa sa grobljem –  Celina 3, u Pančevu, na javnom uvidu Javni uvid Plana trajaće 30 dana i to počev od 5. februara 2021. godine.Navedeni planski dokument, biće izložen na  javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4,  26000 Pančevo, u  holu na šestom […]