Вести из дирекције

Уведен први степен приправности зимске службе у понедељак 23. марта 2020. године

Први степен приправности зимске службе уведен је у понедељак 23. марта 2020. године, од 8.00 часова. Период пуне мобилности подразумева три возила за интервенцију као и дежурство техничког лица у пункту Панчево обезбеђен је свих 24 часа за цео период пуне мобилности. Његова је обавеза, између осталог, да прати стање на путевима, метереолошку прогнозу и […]

План магистралног водовода Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног […]

План генералне регулације Качарева на јавном увиду

Јавни увид Плана генералне регулације насељеног места Качарево, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. фебруара 2020. године. Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на […]

План за изградњу два далековода, напона 110KV, у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево на раном јавном увиду Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 24. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг […]

Генерални урбанистички план Панчева и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева и Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину на поновљеном јавном увиду Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документи, биће […]

План Нова депонија у Панчеву и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процену утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, на животну средину               Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 15 дана и то почев […]

План за доградњу и реконструкцију далековода 110KV, на територији Града Панчева, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију далековода 110KV број 151/2, Трафо станица Панчево 2 – Трафо станица Алибунар, деоница од Трафо станице Панчево 2, до стуба број 99 на, територији града Панчева на раном јавном увиду Рани јавни увид наведеног Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара […]

План Комплекса посебне намене у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допунe  Плана генералне регулације Комплекса посебне намене – Целина 11, у Панчеву, на раном јавном увиду Рани јавни увид Плана ПГР Целина 11, трајаће 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I […]

Измене Плана Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду Јавни увид Плана Целине 2 у Панчеву, трајаће 15 дана и то почев од петка, 10. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг […]

Нацрт Плана „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ – на јавном увиду

У току је јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева у трајању од 30 дана, започиње 8. новембра 2019. године. Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града […]

Нова јесења сезона у панчевачком дечијем одмаралишту на планини Маљен

Прва група ученика, након летње паузе, стигла је у одмаралиште у петак 18. октобра 2019. Њу су чинили  ученици и наставници из Основне школе „Мирослав Антић“ Панчево. Током боравка на Дивчибарама, посетиоци су уживали у прелепом времену са неуобичајено високим температурама. То је било право уживање за малишане, као и њихове пратиоце, који су лепо […]

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село, на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село, на јавном увиду   Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, излаже на рани јавни увид План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од […]

Измене и допуне Плана генералне регулације Качаревa на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево на раном јавном увиду   Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 […]

План детаљне регулације Индустријске зоне у Белој Цркви на раном јавном увиду

План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква (у даљем тексту План) на раном јавном увиду   Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 22. јула 2019.  до  5. августа 2019.године, у згради Општине Бела Црква, ул. Милетићева број 2, у просторијама Одељења за урбанизам, привреду […]

План детаљне регулације туристичког, спортско – рекреативног комплекса у Белој Цркви на раном јавном увиду

План детаљне регулације туристичког спортско – рекреативног комплекса у делу блока 20, у насељу Бела Црква (у даљем тексту План) излаже се на рани јавни   Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 22. јула 2019.  до  5. августа 2019. године, у згради Општине Бела Црква, ул. […]