Вести из дирекције

Актуелни радови у Амбуланти „Долово“ у МЗ“Долово“ (друга фаза)

Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација, термомашинских инсталација као и инсталирање система противпожарне заштите ( хидрантска мрежа и јављачи пожара). Грађевинско занатским радовима су обухваћени глетовање И бојење зидова, замена спољне столарије и израда спуштеног плафона у улазном холу. Водовод И канализација: […]

МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом

Радови се односе на грађевинске и грађевинско- занатске радове ( земљани, зидараски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, керамичарски, лимарски, изолатерски,..), радове на инсталацијама водовода и канализације и радове на електроинсталацијама. Када је пратећи објекат у питању ту су изведени темељи и зидови на нивоу приземља и изведена је међуспратна конструкција,такође су постављене […]

Завршетак радова у Улици 7.Нова (Друга фаза) – Северна индустријска зона

Завршени су радови на асфалтирању(постављање асфалт бетон подлоге) на саобраћајници у дужини од 550 метара у улици 7. Нова (друга фаза радова у Северној индустријској зони). Комплетни радови на другој фази обухватали су као и у првој фази радове на саобраћајници,јавном осветлењу, водоводној мрежи и саобраћајној сигнализацији.Рок за завршетак радова је био 60 календарских дана,али […]

Тренутни радови на реконструкцији Улице 7. Јула

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана […]

Обилазак Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

У петак 31.03.2017. године Балон халу спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево,обишли су директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић,градоначелник Панчева Саша Павлов и директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Маја Витман. Предвиђени радови су обухватали: Израда техничке документације пресостатичке Балон хале и извођење радова на Балон хали. […]

Амбуланта „Долово“ МЗ“Долово“ – извођење радова по пројектној документацији (друга фаза) – обилазак радова

У присуству медија и представника МЗ „Долово“ , у уторак 28.03.2017. радове на другој фази у амбуланти „Долово“ у МЗ „Долово“ обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман и директорка Дома здравља Панчево Мр Данијела Ристовски Корниц. Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену […]

Редовно одржавање просека Улице Јоакима Вујића у МЗ Стрелиште – обилазак радова

У присуству медија и представника МЗ „Стрелиште“ , у понедељак 27.03.2017. радове на редовном одржавању просека Улице Јоакима Вујића обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман. Радови у просеку Улице Јоакима Вујића изводе се кроз редовно одржавање улица у граду. Дужина трасе улице је 345м, ширина саобраћајнице 4,0м. Кроз редовно одржавање […]

Реконструкција Улице 7. Јула – обилазак радова

У присуству медија,представника МЗ „Центар“ и МЗ „Војловица“ , у понедељак 20.03.2017. радове на реконструкцији улице 7.Јула обишли су градоначелник Панчева Саша Павлов и директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман.

Чишћење снега – Дечије одмаралиште на Дивчибарама

Упркос снежним падавинама на Дивчибарама,у дечијем одмаралишту за чије функционисање је задужена ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,све активности се одвијају по планираном распореду. Запослени у ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево који су задужени за одржавање дечијег одмаралишта чисте снег најмодернијом машином,тако да не постоје препреке за нормалним функционисањем Дечијег […]

РТВ Панчево – „Интервју“; гошћа: Маја Витман, директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Завршетак радова на амбуланти у МЗ „Глогоњ“

 

Презентацијa Сектора за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ЈП „Дирекција за изградњу Панчева“ Панчево и могућности обављања стручних послова за потребе других локалних самоуправа

Нови сајт ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“

Нови редизајнирани сајт ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ пуштен је данас, 14.12.2016. године, у рад. Интернет презентација сада има дизајн погодан за приступ са мобилних уређаја, који се прилагођава различитим величинама екрана.