Izvedeni radovi

Zdravstvena stanica u Dolovu

Izrada ekspertize od strane ovlašćenih organizacija kojom će se ispitati statička stabilnost objekta i nosivost okolnog terena za potrebe objekta.

Mašinska škola"Pančevo" Pančevo

Radovi na izradi hidro i termoizolacije krova.

OŠ"Branko Radičević" Pančevo

Investiciono održavanje kanalizacione mreže i đačkih toaleta.

OŠ"Isidora Sekulić" Pančevo

Radovi na izradi termo i hudroizolacije dela krova na objektu škole.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Zamena dotrajalih prozora

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Tekuće održavanje krova u dvorištnom delu objekta.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6.

Investiciono održavanje postojećih sanitarnih čvorova.

Objekat na uglu Korzoa u ulici Vojvode Radomira Putnika br.3a

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Pančevačko dečije odmaralište na Divčibarama

Tekuće održavanje dela krova na objektu odmarališta.

Objekat "TRUBAČ" Trg Slobode br.1

radovi na zameni krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Objekat u ulici Sokače

radovi na zameni krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Istorijski Arhiv Grada Pančeva

rekonstrukcija krovne konstrukvije i zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta, zamena kompletne fasadne stolarije

Rušenje delova objekta hotela Vojvodine (objekat Štuka)

Završeni radovi na rušenju delova objekta hotela Vojvodine i pomoćnog objekta na istoj parceli.

Gimnazija "Uroš Predić"Pančevo

Završena Ifaza radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Gimnaziji „Uroš Predić“ Pančevo.

Rekonstrukcija i dogradnja zdravstvene stanice u Glogonju

Radovi završeni i objekat zvanično predat Zdravstvenom centru.