Izvedeni radovi

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Tekuće održavanje krova u dvorištnom delu objekta.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6.

Investiciono održavanje postojećih sanitarnih čvorova.

Zdravstvena stanica u Dolovu

Izrada ekspertize od strane ovlašćenih organizacija kojom će se ispitati statička stabilnost objekta i nosivost okolnog terena za potrebe objekta.

Mašinska škola"Pančevo" Pančevo

Radovi na izradi hidro i termoizolacije krova.

OŠ"Branko Radičević" Pančevo

Investiciono održavanje kanalizacione mreže i đačkih toaleta.

OŠ"Isidora Sekulić" Pančevo

Radovi na izradi termo i hudroizolacije dela krova na objektu škole.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Zamena dotrajalih prozora

Rekonstrukcija i dogradnja zdravstvene stanice u Glogonju

Radovi završeni i objekat zvanično predat Zdravstvenom centru.

Izgradnja sigurne kuće u Pančevu

Radovi završeni.Svečano otvaranje Sigurne kuće u Pančevu dana 25.11.2011.godine.

Obavljanje stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora na sledećim školama: 1.OŠ“Vasa Živković“Pančevo-izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumskih prozora, 2.Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“Pančevo-izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova, 3.Elektrotehnička škola“Nikola Tesla“Pančevo-zamena oluka i ugradnja snegobrana, 4.OŠ“Moša Pijade“Ivanovo-sanacija krova na zgradi zabavišta 5.OŠ“4.Oktobar“Glogonj-investiciono održavanje objekta 6.OŠ“Goce Delčev“Jabuka-sanacija krova na sanaciji krova na vrtiću 7.OŠ“Olga Petrov“Banatski Brestovac-sanacija vodovodne instalacije, […]

OŠ «Jovan Jovanović Zmaj» Pančevo

rekonstrukcija podova, zamena fasadne stolarije, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, zamena fasadne stolarije , izgradnja fiskulturne sale

OŠ"Olga Petrov"Banatski Brestovac

Završeni radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija II faza.

Objekat u ulici Vojvode Radomira Putnika br.7

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Mesna zajednica Gornji grad Pančevo

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg poslovnog objekta u MZ“Gornji grad“ u Pančevu završeni.

Objekat na uglu Korzoa u ulici Vojvode Radomira Putnika br.3a

sanacija krova i krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta