Izvedeni radovi

Zdravstvena stanica u Dolovu

Izrada ekspertize od strane ovlašćenih organizacija kojom će se ispitati statička stabilnost objekta i nosivost okolnog terena za potrebe objekta.

Mašinska škola"Pančevo" Pančevo

Radovi na izradi hidro i termoizolacije krova.

OŠ"Branko Radičević" Pančevo

Investiciono održavanje kanalizacione mreže i đačkih toaleta.

OŠ"Isidora Sekulić" Pančevo

Radovi na izradi termo i hudroizolacije dela krova na objektu škole.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Zamena dotrajalih prozora

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6

Tekuće održavanje krova u dvorištnom delu objekta.

Objekat JP"Direkcija" Pančevo u Zmaj Jovinoj 6.

Investiciono održavanje postojećih sanitarnih čvorova.

Objekat "TRUBAČ" Trg Slobode br.1

radovi na zameni krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Objekat u ulici Sokače

radovi na zameni krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta

Istorijski Arhiv Grada Pančeva

rekonstrukcija krovne konstrukvije i zamena krovnog pokrivača, sečenje fasadnih zidova i postavljanje hidroizolacije kao i potpuna sanacija fasanih zidova predmetnog objekta, zamena kompletne fasadne stolarije

Rušenje delova objekta hotela Vojvodine (objekat Štuka)

Završeni radovi na rušenju delova objekta hotela Vojvodine i pomoćnog objekta na istoj parceli.

Gimnazija "Uroš Predić"Pančevo

Završena Ifaza radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Gimnaziji „Uroš Predić“ Pančevo.

Rekonstrukcija i dogradnja zdravstvene stanice u Glogonju

Radovi završeni i objekat zvanično predat Zdravstvenom centru.

Izgradnja sigurne kuće u Pančevu

Radovi završeni.Svečano otvaranje Sigurne kuće u Pančevu dana 25.11.2011.godine.

Obavljanje stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora na sledećim školama: 1.OŠ“Vasa Živković“Pančevo-izvođenje radova na izradi i ugradnji aluminijumskih prozora, 2.Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“Pančevo-izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji mokrih čvorova, 3.Elektrotehnička škola“Nikola Tesla“Pančevo-zamena oluka i ugradnja snegobrana, 4.OŠ“Moša Pijade“Ivanovo-sanacija krova na zgradi zabavišta 5.OŠ“4.Oktobar“Glogonj-investiciono održavanje objekta 6.OŠ“Goce Delčev“Jabuka-sanacija krova na sanaciji krova na vrtiću 7.OŠ“Olga Petrov“Banatski Brestovac-sanacija vodovodne instalacije, […]